MYP Physics: Gravitational force vs. Distance


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel MYP Physics: Gravitational force vs. Distance
Omtale This task sheet can be used as a formative or summative assessment tailored for MYP physics students focusing on Criteria C: Processing and Evaluating.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Anna, Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord MYP Physics, gravitational field
Simuleringar Gravity Force Lab: Basics (HTML5)


Forfattarar Mehmet Salih Gencer
Skule / Organisasjon Guangzhou Nanfang International School
Lasta opp 07.11.19
Oppdatert 07.11.19