Introduction to the Structure of the Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to the Structure of the Atom
Omtale This quick introductory activity allows students to explore the basics of atomic structure.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atomic structure, atoms
Simuleringar Build an Atom


Forfattarar Liza Basden
Skule / Organisasjon Highland High School
Lasta opp 25.10.19
Oppdatert 25.10.19