Projectile Motion Simulator


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Simulator
Omtale The activity allows students to explore projectile motion and solve some basic problems. The lab was written for conceptual physics with minimal math.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord projectile motion
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar David Wirth
Skule / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lasta opp 18.10.19
Oppdatert 18.10.19