Middle School Math Sim Alignment


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Middle School Math Sim Alignment
Omtale Alignment document for grades 6-8 using CCSS-M.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Alignment
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord algebra, math, middle school, pre-algebra
Simuleringar Arealbyggar (HTML5), Area Model Algebra (HTML5), Area Model Decimals (HTML5), Area Model Introduction (HTML5), Area Model Multiplication (HTML5), Equality Explorer (HTML5), Equality Explorer: Basics (HTML5), Equality Explorer: Two Variables (HTML5), Expression Exchange (HTML5), Function Builder (HTML5), Function Builder: Basics (HTML5), Graphing Lines (HTML5), Graphing Slope-Intercept (HTML5), Least-Squares Regression (HTML5), Plinko Probability (HTML5), Proportion Playground (HTML5), Unit Rates (HTML5)


Forfattarar Amanda McGarry
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 19.09.19
Oppdatert 15.09.21