Effusion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Effusion
Omtale When you open the Horizontal Lid of the gascontainer there are gasmolecules that can escape. What is the nature of the heavy (blue) and light (red) gasmolecules?
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord average velocity, molar mass, rate of effusion
Simuleringar Gas Properties (HTML5)


Forfattarar Roland Van Kerschaver
Skule / Organisasjon Royal Atheneum Bruges
Lasta opp 29.08.19
Oppdatert 29.08.19