Bank Shots A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Bank Shots
Omtale Either in pairs or individually students use the pool table sim to discover equivalent ratios.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord ratios; proportion
Simuleringar Proportion Playground (HTML5)


Forfattarar Daniel Greenberg
E-post for kontakt daniel.greenberg@bvsd.org
Skule / Organisasjon BVSD
Lasta opp 04.08.19
Oppdatert 04.08.19