Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Slope-Intercept, Transformations
Simuleringar Graphing Lines (HTML5)


Forfattarar Dana Alderman
Skule / Organisasjon Teacher
Lasta opp 05.06.19
Oppdatert 05.06.19