Coulombs Law Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Coulombs Law Activity
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Coulombs Law, electrostatics
Simuleringar Coulomb's Law (HTML5)


Forfattarar David Kennedy (Adapted by Roland Van Kerschaveri & Marie Scearce, 2019)
Skule / Organisasjon Marie Scearce; Penn Treaty School, Philadelphia, PA
Lasta opp 28.05.19
Oppdatert 28.05.19