Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Portuguese (Brazil)
Nøkkelord Força, aceleração, massa, velocidade
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5)


Forfattarar Cremilson Souza
Skule / Organisasjon Escola
Lasta opp 20.05.19
Oppdatert 20.05.19