Investigating Electric Fields


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Electric Fields
Omtale Students investigate the relationship between field strength and separation from a point charge. Students investigate and plot field diagrams.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord charge, field lines, field strength, graph
Simuleringar Charges and Fields (HTML5)


Forfattarar Chris Straughan
Skule / Organisasjon Australian International School Singapore
Lasta opp 17.05.19
Oppdatert 21.05.19