Practica de Movimiento Parabolico


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Practica de Movimiento Parabolico
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Anna, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Spanish (Peru)
Nøkkelord Movimiento parabólico, angulo elevación, cinematica, walter manuel trujillo Yaipén
Simuleringar Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


Forfattarar walter Manuel Trujillo Yaipen
E-post for kontakt thecesar5_x@hotmail.com
Skule / Organisasjon Rosa Maria Checa
Lasta opp 27.04.19
Oppdatert 27.04.19