Eating & Exercise Simulation Lesson


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Eating & Exercise Simulation Lesson
Omtale Explore the various factors that affect overall health through manipulating variables such as diet and exercise and observing the effects.
Emne Biologi
Nivå Barneskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord eating, exercise, health
Simuleringar Eating & Exercise


Forfattarar Katie Grobe
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 05.04.19
Oppdatert 05.04.19