Naming Fractions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Naming Fractions
Omtale Students will be learning how to name a fractions numerator and denominator using simulations and real life examples.
Emne Matematikk
Nivå Barneskule
Type Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Denominator, Naming Fractions, Numerator
Simuleringar Brøk (HTML5)


Forfattarar Bettie Parker
E-post for kontakt bettie479@yahoo.com
Skule / Organisasjon Hunter College - CUNY
Lasta opp 01.04.19
Oppdatert 01.04.19