Virtual Density


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Density
Omtale Students to determine relationships between mass, volume, and density.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord density
Simuleringar Density


Forfattarar Jim Hewitt
Skule / Organisasjon John F. Kennedy Middle School
Lasta opp 06.03.19
Oppdatert 06.03.19