Speed of Wave Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Speed of Wave Investigation
Omtale For use with Google apps for education
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Wave, basic, chromebook, google, inquiry, lab, speed
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar David Garza
Skule / Organisasjon Denton ISD
Lasta opp 22.02.19
Oppdatert 22.02.19