KE and PE using the Pendulum Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel KE and PE using the Pendulum Lab
Omtale Develop a visual concept of the relationship between Mass, Gravity, KE and PE using a Pendulum.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord KE, PE, Pendulum
Simuleringar Pendelforsøk (HTML5)


Forfattarar Judith Coburn
Skule / Organisasjon ACITECH
Lasta opp 20.02.19
Oppdatert 11.03.19