Using Unit Rate to Understand Slope


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Using Unit Rate to Understand Slope
Omtale This activity used unit rate and linear representations as an intro for how to talk about slope and y-intercept.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord slope, unit rate
Simuleringar Unit Rates (HTML5)


Forfattarar Karissa Gonzalez
Skule / Organisasjon New Design High School
Lasta opp 08.01.19
Oppdatert 08.01.19