Hooke's Law investigation including multi-spring systems and Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law investigation including multi-spring systems and Energy
Omtale Learners investigate Hooke's law to arrive at the relationship between Force and Extension. Learning then builds by collecting data and explaining spring systems in parallel. Finally the relationship between extension and elastic PE is investigated.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke, elastic, energy, extension, parallel, potential, relationship
Simuleringar Hooke's Law (HTML5)


Forfattarar Andrew Ford
Skule / Organisasjon Howell's school
Lasta opp 14.12.18
Oppdatert 14.12.18