Hooke's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law
Omtale This activity guideline is prepared, keeping the curriculum of Indian students in mind. It'll be useful for the Indian students of 11th-12th grades.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's law, Spring constant
Simuleringar Hooke's Law (HTML5)


Forfattarar SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta
Skule / Organisasjon Athene Science (https://www.athenescience.org)
Lasta opp 04.12.18
Oppdatert 04.12.18