Hooke's Law Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law Lab
Omtale Using Hooke's Law and W=mg to find the unknown masses.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's Law
Simuleringar Masses and Springs (HTML5)


Forfattarar Clark Andersen
Skule / Organisasjon Orion Junior High School
Lasta opp 02.12.18
Oppdatert 02.12.18