Gene Expression Inquiry activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gene Expression Inquiry activity
Omtale Students explore the process of DNA Transcription and Translation through enzyme functions
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Gene Expression, enzymes
Simuleringar Genuttrykk (HTML5), Genuttrykk


Forfattarar Elizabeth Hobbs
E-post for kontakt elizabeth.hobbs02@gmail.com
Skule / Organisasjon Washington High School, MO
Lasta opp 12.11.18
Oppdatert 12.11.18