RLC Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel RLC Circuits
Omtale Investigation of resonance, impediance, selectivity, and average power in RLC circuits.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord RLC, power, resonance
Simuleringar Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab


Forfattarar Eric Roebuck
Skule / Organisasjon Endicott College
Lasta opp 28.10.18
Oppdatert 28.10.18