Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigation
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Force
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5)


Forfattarar Bruce Spurrell
Skule / Organisasjon PWC
Lasta opp 16.10.18
Oppdatert 16.10.18