Density Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Density Investigation
Omtale Students investigate the relationship between mass, volume, and density. They try to develop a mathematical expression that will help them determine water displacement using the mass, volume, and density.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord density, mass and volume relationship, water displacement
Simuleringar Density


Forfattarar Laura Mattick
Skule / Organisasjon Newark Charter School
Lasta opp 26.09.18
Oppdatert 26.09.18