Expanding and Factoring Algebraic Expressions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Expanding and Factoring Algebraic Expressions
Omtale • Use the distributive and commutative properties to make an equivalent expression. • Use a common factor to write an algebraic expression in factored form.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord distribution, expressions, factoring
Simuleringar Area Model Algebra (HTML5)


Forfattarar Amanda McGarry
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 10.09.18
Oppdatert 10.09.18