Finding and Using Unit Rates A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Finding and Using Unit Rates
Omtale • Students will calculate unit rates from rates. • Students will learn to compare two rates by first finding the unit rate of each and then determining which unit rate is larger (or smaller).
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord comparing unit rates, unit rates
Simuleringar Unit Rates (HTML5)


Forfattarar Karina K. R. Hensberry
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 07.09.18
Oppdatert 07.09.18