Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions
Omtale Students will be able to notice differences between quadratic and linear functions using real-world applications. Students will be able to solve quadratic functions for a specific variable.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Quadratic Functions, Solving Quadratics, Square Roots
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Craig Seaver
Skule / Organisasjon Casey Middle School (BVSD)
Lasta opp 06.06.18
Oppdatert 06.06.18