Concentration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Concentration
Omtale French translation of the worksheet named "CONCENTRATION Exercise", which accompanies the simulation at this address https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_en.html
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk French
Nøkkelord Concentration, solute, solution, solvent
Simuleringar Concentration (HTML5), Concentration


Forfattarar Umberto Cannella
Skule / Organisasjon International School of Geneva
Lasta opp 25.05.18
Oppdatert 25.05.18