Constructing Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Constructing Functions
Omtale Students will be able to explore what it means to apply a rule (+, -, or x) to set of input values to determine their respective output values.
Emne Matematikk
Nivå Barneskule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord functions, input value, output value
Simuleringar Function Builder (HTML5)


Forfattarar Peter Boylan
E-post for kontakt boylanp19@gmail.com
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 11.04.18
Oppdatert 11.04.18