Exploring Rectangles (area and perimeter)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Rectangles (area and perimeter)
Omtale Students explore the concepts of area and perimeter while teaching the area formula through an inquiry based process.
Emne Matematikk
Nivå Barneskule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord area, perimeter
Simuleringar Arealbyggar (HTML5)


Forfattarar Conor Doyle
E-post for kontakt conornicdoyle@gmail.com
Skule / Organisasjon Hunter Childhood STEM
Lasta opp 10.04.18
Oppdatert 10.04.18