How Does the Earth's Climate Change?


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel How Does the Earth's Climate Change?
Omtale Explore why the climate is changing by discovering how greenhouse gases effect the Earth's temperature.
Emne Geofag
Nivå Barneskule
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord carbon dioxide, climate change, global warming, greenhouse effect, greenhouse gasses
Simuleringar The Greenhouse Effect, States of Matter: Basics


Forfattarar Katie Calder
Skule / Organisasjon NYC DOE
Lasta opp 10.04.18
Oppdatert 10.04.18