Building Area and Perimeter


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Building Area and Perimeter
Omtale Students will build shapes with the same areas and different perimeters (and vice versa)
Emne Matematikk
Nivå Barneskule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Area, Perimeter
Simuleringar Arealbyggar (HTML5)


Forfattarar Jasmine Sidana
Skule / Organisasjon CUNY Hunter College
Lasta opp 10.04.18
Oppdatert 10.04.18