Creating a Garden


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Creating a Garden
Omtale Students will explore perimeter and area by creating gardens. They will create different sized gardens to find the perimeter and area.
Emne Matematikk
Nivå Barneskule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord area, perimeter, square units
Simuleringar Arealbyggar (HTML5)


Forfattarar Alanna Toomey
E-post for kontakt almatoo146@aol.com
Skule / Organisasjon ps47
Lasta opp 09.04.18
Oppdatert 09.04.18