Hukum Snellius


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hukum Snellius
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk Indonesian
Nøkkelord hukum snellius, indeks bias, sudut kritis
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Endra Putra Raharja dan Hamzah
Skule / Organisasjon Program Studi Magister Pendidikan Fisika, Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan
Lasta opp 28.03.18
Oppdatert 29.03.18