Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Simulation
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Indonesian
Nøkkelord LKS
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Suci Nujul Hayati
E-post for kontakt sucinujulhayati@gmail.com
Skule / Organisasjon Universitas Ahmad Dahlan
Lasta opp 28.03.18
Oppdatert 29.03.18