Gene Regulation Guided Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gene Regulation Guided Simulation
Omtale This is a guided activity for an AP Biology class based on the gene regulation module.
Emne Biologi
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Biology, DNA, Gene, Genetics, Regulation
Simuleringar Genuttrykk (HTML5)


Forfattarar Peter Larson
E-post for kontakt plarson@coebrown.org
Skule / Organisasjon Coe Brown Northwood Academy
Lasta opp 25.03.18
Oppdatert 25.03.18