Exploring Pressure


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Pressure
Omtale Students determine the pressure at different depths of a fluid and the pressure at the same depth of different fluids. They graph each relationship,create a linear trend-line, and interpret the meaning of each component of the trend-line.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord density, fluids, pressure
Simuleringar Under Pressure (HTML5)


Forfattarar Bruce Palmquist
E-post for kontakt palmquis@cwu.edu
Skule / Organisasjon Central Washington University
Lasta opp 13.02.18
Oppdatert 13.02.18