Introduction to Electric Fields Student Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to Electric Fields Student Worksheet
Omtale Students with no prior knowledge will be exposed to Electric Fields via these guided inquiry instructions
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Electric Fields
Simuleringar Charges and Fields (HTML5)


Forfattarar Rachel Kieft
Skule / Organisasjon Plainfield North High School
Lasta opp 31.01.18
Oppdatert 31.01.18