KE and PE with the pendulum, Student


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel KE and PE with the pendulum, Student
Omtale An inquiry -based activity where students develop their concept of the Law of Conservation of Mass while building a first concept of laws of thermodynamics.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Friction, Graphing, Inquiry, Kinetic Energy, Thermodynamics
Simuleringar Pendelforsøk (HTML5), Pendulum Lab


Forfattarar Don Loving
Skule / Organisasjon Murray State College
Lasta opp 28.01.18
Oppdatert 28.01.18