Build an Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom
Omtale This document is a guided activity for students in Honors Physical Science.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atom, ions, isotopes
Simuleringar Build an Atom


Forfattarar Barbara Hunt
Skule / Organisasjon Challenger Middle School
Lasta opp 17.10.17
Oppdatert 17.10.17