Math facts - Using the Multiplication Chart


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Math facts - Using the Multiplication Chart
Omtale Have fun learning basic multiplication facts. In this lesson you will learn to master your multiplication fact and develop automaticity.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord math, math facts, multiplication chart
Simuleringar Talforståing og talrekning (HTML5), Arithmetic


Forfattarar Tapan Sarkar
E-post for kontakt tapan_sarkar_00@subr.edu
Skule / Organisasjon Southern University and A & M
Lasta opp 30.09.17
Oppdatert 30.09.17