Correlation vs Causation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Correlation vs Causation
Omtale Students will use the phet simulation to study line of best fit, correlation coefficient and explore causation.
Emne Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord causation, correlation, line of best fit
Simuleringar Least-Squares Regression (HTML5)


Forfattarar Andy Braaten
E-post for kontakt andy.braaten@k12.nd.us
Skule / Organisasjon Carrington HS
Lasta opp 25.09.17
Oppdatert 25.09.17