States of Matte Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matte Inquiry
Omtale This activity takes students through an inquiry-based exploration of states of matter, particle motion, and phase changes.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord phase changes, phases, states of matter
Simuleringar Aggregattilstandar (HTML5)


Forfattarar Jeff Drach
Skule / Organisasjon York Community High School
Lasta opp 31.08.17
Oppdatert 31.08.17