Mass/Spring Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Mass/Spring Activity
Omtale Student's find k of springs without knowing where x=0 is and use it to find length of spring, unknown mass, and gravitational field strength of Planet X. I use it in AP Mechanics C.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's Law, springs
Simuleringar Lodd og fjører


Forfattarar Dan Burns
Skule / Organisasjon Los Gatos High School
Lasta opp 19.06.17
Oppdatert 19.06.17