Energy Skate Park Formal Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Formal Lab
Omtale Designed for AP Physics 1- Students will write a formal, collegiate lab report after this activity. Best used after topics have been introduced as a formative/summative assessment
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord AP Physics 1, Conservation of Energy, Conservative Forces, Cosine/Sine Graphs, Energy, Kinetic Energy, Nonconservative Forces, Potential Energy, Systems, Work Energy Theorem
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5)


Forfattarar Ashley Webb
Skule / Organisasjon DeSoto Central High School
Lasta opp 17.05.17
Oppdatert 10.07.18