Function Builder


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Function Builder
Omtale This simulation activity is great for learners who are just starting to discover functions!
Emne Matematikk
Nivå Barneskule, Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord functions
Simuleringar Function Builder (HTML5)


Forfattarar Esther Lok
Skule / Organisasjon JHS 157
Lasta opp 27.03.17
Oppdatert 27.03.17