Buoyancy Lesson


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Buoyancy Lesson
Omtale In this lesson students will learn the roles gravity and buoyancy play in determining whether an object will sink or float.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Buoyancy
Simuleringar Buoyancy


Forfattarar Molly Hagan
E-post for kontakt molly.s.hagan@gmail.com
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 27.03.17
Oppdatert 27.03.17