Natural Selection In Action


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection In Action
Omtale
Emne Biologi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Natural Selection
Simuleringar Naturleg utval


Forfattarar Craig Reuter
E-post for kontakt craig.reuter@cd-csd.org
Skule / Organisasjon Central DeWitt High School
Lasta opp 22.03.17
Oppdatert 22.03.17