Operon Modeling 2.0


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Operon Modeling 2.0
Omtale Just an in-class simulation activity. The last question was added from an MIT biology course published on the web.
Emne Biologi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord AP Biology
Simuleringar Gene Machine: The Lac Operon


Forfattarar Bob Kuhn
E-post for kontakt kuhn@fultonschools.org
Skule / Organisasjon Centennial High School
Lasta opp 21.03.17
Oppdatert 21.03.17