les lois de la tension


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel les lois de la tension
Omtale Vérifier l’unicité de la tension en courant continu dans un circuit en dérivation et l’additivité de la tension dans un circuit en série.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk French
Nøkkelord loi tension
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Iqbal Chemsi
Skule / Organisasjon Collège Claude Monet
Lasta opp 12.03.17
Oppdatert 12.03.17